Skip Navigation LinksAnasayfa / Şirketimiz / Kalite Politikamız

Politikalarımız

Kalite Politikamız

Vizyon ve Misyon ilkelerimiz doğrultusunda;
• Sürekli Eğitimlerle Personel kalitesini yükseltmek,
• Şirket bünyesinde her kademede kalite bilincini oluşturmak,
• Elde bulunan Kaynakları Etkin ve Verimli kullanarak maliyetleri asgari seviyeye indirmek,
• İşletme içi iletişimi kuvvetlendirerek Ekip Çalışmasını desteklemek,
• Gelişime açık her fikri değerlendirmek,
Politikamızdır.

Sağlık, Eğitim, Çevre ve Güvenlik Politikamız

Bünyemizde çalışan tüm personel sağlık, eğitim, çevre ve güvenlik konularında sorumluluk taşımaktadır. Bu duygu bizim için başarı anahtarıdır. Firmalarımız; insana, çevreye, güvenlik ve eğitime verilen değerin simgesi olacaktır. Bu kapsamda;

• Emniyetli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamayı
• Kazalara sebebiyet veren şartları ortadan kaldırmayı
• Çevreye zarar verecek koşulları ortadan kaldırmayı
• Fabrikamızdaki atıkları ve hava kirliliğine neden olan her türlü emisyonu en aza indirmeyi
• Her türlü enerji kaynağını verimli ve ekonomik şekilde kullanmayı
• Müşterilerimizin emniyetle kullanabilecekleri kaliteli ürünler üretmeyi
• Olası tehlike risklerini sürekli takip ederek bunların nedenlerinin ortadan kaldırılması için çalışmalar yapmayı
• Politikamızla ilgili bilgileri çalışanlarımıza, tedarikçilerimize ve müşterilerimize aktarmayı
Taahhüt ediyoruz...